در حال به روز رسانی 

یخچال ویترینی تک درب
یخچال ایستاده نوشابه عرض۶۰ و ۷۰ سانت
یخچال ویترینی دو درب
یخچال ایستاده دو درب عرض ۶۰ و ۷۰ سانت                                                                                                                                                               
یخچال نوشابه
یخچال ویترینی تک درب بدون تاج عرض۶۰ و ۷۰سانت                                                                                                                                            
یخچال ویترینی تک درب
یخچال ایستاده کافی شاپ عرض۶۰ و ۷۰سانت                                                                                                                     بررسی مشخصات یخچال ویترینی تک درب                                           

فریزر صندوقی درب شیشه ای 300 – 400 – 500 و 600 لیتری

فریزر صندوقی

فریزر بستنی 400 لیتزی

یخچال ویترینی تک درب

فریزر صندوقی بستنی
فریزر صندوقی بستنی